Отбелязахме своята петнайста годишнина Отбелязахме своята петнайста годишнина Отбелязахме своята петнайста годишнинаИзпращаме една успешна за Дентален център „Св.Иван Рилски” година, в която отбелязахме своята петнайста годишнина.
Отбелязахме своята петнайста годишнинаОтбелязахме своята петнайста годишнинаСъбитието стана повод за равносметка на постигнатите цели и поставянето на нови по-високи изисквания към екипите ни.
2015 година, бе богата и на образователни събития.
Денталните лекари от цеънтра посетиха множество световни събития и форуми за повишаване на квалификацията.