И.М. 8г и 9 месеца. Беше с изпъкнали напред горни резци, които захапваха долната устна. Долната челюст беше по-малка и в задна позиция спрямо горната. Лечението бе проведено с комплект подвижни апарати за горна и долна челюст.
Ортодонтска практика д-р Гергана Дошкова.
Ортодонтска практика д-р Гергана Дошкова
Ортодонтска практика д-р Гергана Дошкова
Преди
След
Ортодонтска практика д-р Гергана Дошкова
Преди
След
Ортодонтска практика д-р Гергана Дошкова
Преди
След
Ортодонтска практика д-р Гергана Дошкова
Преди
След
Ортодонтска практика д-р Гергана Дошкова
Преди
След
Две години след лечението - стабилна оклузияОртодонтска практика д-р Гергана Дошкова