Пациентката М.М на 28г. се притесняваше от износените режещи ръбове на горните централни резци, поради ръбцовия контакт с долните централни резци. В долната зъбна дъга имаше леко струпване във фронталния участък. Желанието на пациентката бе да се коригира само фронталния участък с невидими брекети. Лечението бе проведено с лингвални брекети, поставени от вътрешната страна на горни и долни фронтални зъби, и продължи шест месеца. Целта бе корекция на социалната щестица. След сваляне на горните брекети бяха възстановени режещите ръбове на централните резци.
Ортодонтска практика д-р Гергана Дошкова.
Ортодонтска практика д-р Гергана Дошкова

Пациентка И.П. на 23 години дойде при нас с молба за корекция на струпаните зъби в долна челюст и подравняване на режещите ръбове на фронталните зъби в горна челюст. Обсъден бе вариант за корекция с неподвижните шини(алайнери), който много допадна на пациентката, която не живее в България. Лечението с алайнери позволява посещенията в ортодонтският кабинет да бъдат на по-голям интервал от време. Лечението продължи 9 месеца.
Ортодонтска практика д-р Гергана Дошкова.
Ортодонтска практика д-р Гергана Дошкова

Л.Л. на 26 год. посети кабинета с желание да се коригират издадените напред горни резци с цел подобряване на естетиката. Проведено бе лечение с метални брекети, което продължи 26 месеца.
Ортодонтска практика д-р Гергана Дошкова.
Ортодонтска практика д-р Гергана Дошкова

Пациентката П.П на 23 години ни потърси с желание да подредим зъбите й. Кучешките зъби бяха по-напред в горната зъбна дъга и имаше кръстосана захапка на горния ляв страничен резец и в страничен сегмент, което водеше до несъвпадение на горна и долна средни линии. Беше направено разширение на горна зъбна дъга, извеждане от кръстосана захапка, нивелация на зъбните дъги и хармонизацията им. Лечението продължи 16 месеца. 
Сега пациентката е щастлива с новата си усмивка!

Ортодонтска практика д-р Гергана Дошкова.
Ортодонтска практика д-р Гергана Дошкова