АH холтер мониторирането е метод на измерване на артериалното налягане с малогабаритен, закрепен на тялото на пациента монитор. В течение на 24 часа прибора регистрира артериалното налягане през нощта и съхранява резултатите от измерванията. Съхранените данни могат да бъдат принтирани. Артериалното налягане се измерва по осцилометричен метод. Изследването се прилага при нарушена сърдечна дейност, нестабилно RR.