ЕхокардиографияПри това изследване се наблюдава двуизмерен образ на миокарда в реално време и в движение. Използва се само за диагностика на сърдечни кухини, сърдечна функция, клапни лезии и други.