ЕКГ холтер мониторирането е непрекъснат 24 часов запис на четири канала, отразяващ промените във времето на биоелектричните напрежения, създадени от сърцето в различните фази на неговата дейност. Изследването се прилага при нарушен сърдечен ритъм, исхемична болест.