Пациентката М.М на 28г. се притесняваше от износените режещи ръбове на горните централни резци, поради ръбцовия контакт с долните централни резци. В долната зъбна дъга имаше леко струпване във фронталния участък. Желанието на пациентката бе да се коригира само фронталния участък с невидими брекети. Лечението бе проведено с лингвални брекети, поставени от вътрешната страна на горни и долни фронтални зъби, и продължи шест месеца. Целта бе корекция на социалната щестица. След сваляне на горните брекети бяха възстановени режещите ръбове на централните резци.
Ортодонтска практика д-р Гергана Дошкова.
Ортодонтска практика д-р Гергана Дошкова

Die Patientin I.P., 23 Jahre alt, ist zu uns gekommen, mit der Bitte die angesammelten Zähnen im Unterkiefer zu korrigieren und die Inzisalkanten der Frontzähnen im Oberkiefer auszugleichen. Es wurde die Variante mit den unbeweglichen Schienen(Aligners) diskutiert. Das hat der Patientin sehr gefallen, da sie nicht in Bulgarien wohnt. Die Behandlung mit den Aligners erlaubt, dass die Recalls in größeren Zeiträumen stattfinden. Die Behandlung hat 9 Monate gedauert.
Ортодонтска практика д-р Гергана Дошкова.
Ортодонтска практика д-р Гергана Дошкова

Л.Л. на 26 год. посети кабинета с желание да се коригират издадените напред горни резци с цел подобряване на естетиката. Проведено бе лечение с метални брекети, което продължи 26 месеца.
Ортодонтска практика д-р Гергана Дошкова.
Ортодонтска практика д-р Гергана Дошкова

Пациентката П.П на 23 години ни потърси с желание да подредим зъбите й. Кучешките зъби бяха по-напред в горната зъбна дъга и имаше кръстосана захапка на горния ляв страничен резец и в страничен сегмент, което водеше до несъвпадение на горна и долна средни линии. Беше направено разширение на горна зъбна дъга, извеждане от кръстосана захапка, нивелация на зъбните дъги и хармонизацията им. Лечението продължи 16 месеца. 
Сега пациентката е щастлива с новата си усмивка!

Ортодонтска практика д-р Гергана Дошкова.
Ортодонтска практика д-р Гергана Дошкова