Л.Л. на 26 год. посети кабинета с желание да се коригират издадените напред горни резци с цел подобряване на естетиката. Проведено бе лечение с метални брекети, което продължи 26 месеца.
Ортодонтска практика д-р Гергана Дошкова.
Ортодонтска практика д-р Гергана Дошкова
Ортодонтска практика д-р Гергана Дошкова
Преди
След
Ортодонтска практика д-р Гергана Дошкова
Преди
След
Ортодонтска практика д-р Гергана Дошкова
Преди
След
Ортодонтска практика д-р Гергана Дошкова
Преди
След