Целта на първичния преглед е ортодонтът да се запознае с:

  • оплакванията на пациента
  • историята на проблема
  • проблеми с профила, симетрията на лицето и усмивката
  • състоянието на зъбните дъги и съотношенията между тях (захапката)
  • наличието на вредни навици (смучене на пръст; дишане през  уста; подпъхване езика между зъбите; смучене на устна)
  • проблеми с челюстната става
  • проблеми с устната хигиена
  • очаквания от лечението

       За поставяне на окончателна диагноза ортодонтът ще назначи:

  • час за фото снимки, вземане на отпечатъци от зъбните дъги, необходими за прецизни измервания и изготвянето на биометричен анализ
  • направата на рентгенови снимки, необходими за изготвяне на телерентгенографски анализ, даващ информация за типа растеж на лицевите кости, между челюстните съотношения и наклона на зъбите

На базата на задълбочено изследване на информацията от анализа на фото снимките, биометричния и телерентгенографски анализи, ортодонтът изготвя лечебен план и прогноза на лечението, който представя на пациента в часа за анализа. Тогава пациента получава информация за етапите на  ортодонтското лечение , видовете апарати, които ще се  използват за корекция на деформацията му и ретенция на постигнатият резултат. Изготвя се финансов план с вариантите на плащане.
След одобрение на лечебния и финансов план от страна на пациента /или законните му настойници за лица под 18 г./ се насрочва час за стартиране на самото лечение.

« върни се обратно