A spacious waiting room and three dental surgeries with the latest dental equipment are available to our patients. We use the following appliances:

SIX Laser Lancet - combi - 2 лазера в един апарат
Високоенергиен диоден лазер & Нискоенергиен терапевтичен лазер

SIX Laser Lancet - combi

За високоенергийния диоден лазер:
Приложение:
Със Six Laser Lancet се изпълняват широк спектър от безкръвни манипулации като: пародонтална обработка и кюретаж, ендодонтска обработка и деконтаминация, мекотъканна хирургия и аблация, хемостаза, избелване на зъби и др. А със Six Laser Lancet-combi в допълнение се извършва биостимулираща и фотодинамична терапия.
Управлението е чрез тъчскрийн дисплей.

За нискоенергийния терапевтичен лазер:
Приложение:
Нискоенергийната лазерна терапия (LLLT) е нетермична, подобрява бьрзината и качеството на тьканно вьзстановяване на лигавица, мускули, сухожилия, лигамент, кости и нерви. Подпомага преодоляването на вьзпаления и често дава мигновено облекчаване на болката.
Включена като част от обичайния лечебен протокол е мощна превенция на усложненита в денталната практика.Фотодинамичната терапия (PDT) е един нов и перспективен метод на лечение.

 

Оборудване Дентална клиника

- “SCORPION.D” for physiotherapy. It includes a laser, electro-odonto-diagnostic and apex - location.

- BLUEDENT 12 BL for tooth whitening. It involves placing bleaching gel on your teeth and activation it with a LED light 

- Демонстрационна програма в 3D измерение за решение на много клинични случаи, онагледяваща имплантологично, ортодонтско, протетично лечение. Мотивация на пациента за устна хигиена и др. 

- Ultrasonic appliance for plaque removal

- Intraoral camera

- Electrocoagulator performing smooth incisions of soft tissues and contact coagulation.

- Дентален микроскоп за прецизна ендодонтия 

- Dental clinic "St. Ivan Rilski" uses for sterilization autoclave Lisa 500/300. The autoclave is designed in compliance with the European standard EN 13060, treating small steam sterilizing machines and safety regulations.

- В ритъм с бързо развиващите се технологии във всички аспекти на медицината и стоматологията клиниката работи с програмата 3Txer. Самата тя осъвременява основите на ортодонтския анализ и лечение чрез превръщането на анализа на обикновен гипсов модел в компютъризиран анализ на дигитален 3D модел на реалния случай. Позволява онагледяване на ефекта на различните варианти за лечение при всеки пациент, както и по-точното и ефективно позициониране в индивидуалния случай. Всичко това води до по-ефективно и краткосрочно лечение, по-голяма информираност на пациента и облекчаване на посещенията му в кабинета.