Пациентката М.М на 28г. се притесняваше от износените режещи ръбове на горните централни резци, поради ръбцовия контакт с долните централни резци. В долната зъбна дъга имаше леко струпване във фронталния участък. Желанието на пациентката бе да се коригира само фронталния участък с невидими брекети. Лечението бе проведено с лингвални брекети, поставени от вътрешната страна на горни и долни фронтални зъби, и продължи шест месеца. Целта бе корекция на социалната щестица. След сваляне на горните брекети бяха възстановени режещите ръбове на централните резци.
Ортодонтска практика д-р Гергана Дошкова.
Ортодонтска практика д-р Гергана Дошкова

The 23-year-old patient I.P. visited us with a request to correct her crowded frontal teeth in the lower jaw, and to align the frontal teeth incisal edges in the upper jaw. An option to use a clear aligner (Aligners) was discussed, and the patient liked it a lot, as she doesn't live in Bulgaria. Treatment with aligners allows for longer intervals between the visits to the orthodontist. The treatment took a total of 9 months.
Ортодонтска практика д-р Гергана Дошкова.
Ортодонтска практика д-р Гергана Дошкова

Л.Л. на 26 год. посети кабинета с желание да се коригират издадените напред горни резци с цел подобряване на естетиката. Проведено бе лечение с метални брекети, което продължи 26 месеца.
Ортодонтска практика д-р Гергана Дошкова.
Ортодонтска практика д-р Гергана Дошкова