Ортодонтското лечение е възможно на всяка възраст при наличие на здрав зъбодържащ апарат, подържане на много добра орална хигиена и мотивация от страна на пациента. Може да бъде част от имплантологично, протетично, пародонтално или терапевтично лечение. В някои случаи при възрастни пациенти на корекция могат да бъдат подложени само "социалната шестица" - фронталните шест зъба, за повишаване на естетиката и подобряване качеството на живот.

Разбира се най-подходящо е времето за лечение при подрастващите, където при необходимост може да бъде модифициран растежа на челюстите. Много подходящо е и времето на смяна на млечните зъби, когато може да бъде направляван растежа на постоянните в правилна позиция. Тук ключово значение има добрата информираност на родителите, които е добре да доведат детето на първи ортодонтски преглед между 5 и 7 години. Така могат навреме да бъдат предотвратени евентуална травма на новопробилите зъби, блокаж в растежа на челюстите или детето да остане под наблюдение по време на смяна на млечните с постоянни зъби.

Portrait Of Smiling Teenage Girl With Braces In Clinic

Ортодонтско лечение
За деца

Ортодонтско лечение
За въздрастни

Комплексно лечение