Лекар по дентална дентална медицина с призната специалност орална хирургия.

- През 1994 год. завършва факултета по дентална медицина към Медицински университет гр.Пловдив;

- 1994-1997 работи като общо практикуващ стоматолог във втора градска поликлиника - гр. Габрово;

- 1997-1998-работи в ортопедично отделение на Районна стоматологична поликлиника - гр. Габрово;

- 1998-до момента частна дентална практика, мениджър на клиника по дентална медицина”Св.Иван Рилски” - гр. Габрово;

- През 2006 год. завършва магистратура по специалност финансов мениджмънт в здравеопазването в Стопанска академия гр.Свищов;

- През месец февруари 2007 година в Чикаго, САЩ съвместно с проф. Кисов участва в приемането на Българската академия по естетична стоматология за редовен член на Интернационалната федерация по естетична стоматология.

- д-р Иван Дошков е член на Българският зъболекарски съюз.

Сертификати