Протетична стоматология /корони, мостове, подвижни протези, импланти/

Протетичното лечение на вашите зъби изисква индивидуален подход и план на лечение. Силно разрушените и претърпели коренова обработка зъби могат да бъдат възстановени с ретенция в канала и е желателно да бъдат покрити с корона за да се предотврати тяхното фрактуриране.

При наличие на извадени зъби, дефекта може да бъде възстановен с изграждане на мостова конструкция, в която участват два или повече съседни на дефекта зъби.

Липсата на един или повече зъби може да бъде възстановена с поставянето и на импланти. В центърът имплантологичноте лечение се извършва с консултация на специалист от Израел.

При липсата на задни кътни зъби и по-големи дефекти, може да бъдат изработени различни видове подвижни протези, които се отличават по начините на задържане към зъбите, ограничаващи дефекта.