Всички пациенти разполагат с електронен картон, позволяващ преглед на всички извършени манипулации преди години и съхраняване на зъбния статус във времето.