На разположение на пациентите са просторна чакалня с три кабинета с модерно стоматологично оборудване използващи следните апарати:

3D дентален скенер - Emerald

3D дентален скенер - Emerald

В стремежа си да бъдем максимално полезни за пациентите, ние добавихме към нашето оборудване 3D дентален скенер-Emerald на финландската фирма Planmeca, за постигане на брилянтни резултати.
Интраоралният скенер с безпрецедентна скорост и точност пресъздава най-високото ниво на орално сканиране и генериране на виртуални модели.

SIX Laser Lancet - combi - 2 лазера в един апарат

Високоенергиен диоден лазер & Нискоенергиен терапевтичен лазер

За високоенергийния диоден лазер:
Приложение:
Със Six Laser Lancet се изпълняват широк спектър от безкръвни манипулации като: пародонтална обработка и кюретаж, ендодонтска обработка и деконтаминация, мекотъканна хирургия и аблация, хемостаза, избелване на зъби и др. А със Six Laser Lancet-combi в допълнение се извършва биостимулираща и фотодинамична терапия.
Управлението е чрез тъчскрийн дисплей.

За нискоенергийния терапевтичен лазер:
Приложение:
Нискоенергийната лазерна терапия (LLLT) е нетермична, подобрява бьрзината и качеството на тьканно вьзстановяване на лигавица, мускули, сухожилия, лигамент, кости и нерви. Подпомага преодоляването на вьзпаления и често дава мигновено облекчаване на болката.
Включена като част от обичайния лечебен протокол е мощна превенция на усложненита в денталната практика.Фотодинамичната терапия (PDT) е един нов и перспективен метод на лечение.

- Апарат за физиотерапия “SCORPION.D”, включващ лазер, електроодонтодиагностика, апеслокация 

- Светодиоден избелващ апарат BLUEDENT 12 BL , предназначен за избелване на твърди зъбни тъкани чрез фотоактивиране на избелващ гел 

- Демонстрационна програма в 3D измерение за решение на много клинични случаи, онагледяваща имплантологично, ортодонтско, протетично лечение. Мотивация на пациента за устна хигиена и др. 

- Ултразвуков апарат за почистване на зъбен камък 

- Интраорална камера 

- Електрокоагулатор, извършващ гладко рязане на меки тъкани и контактна коагулация 

- Дентален микроскоп за прецизна ендодонтия 

- Дентален център "Св. Иван Рилски" използва за стерилизация автоклав Lisa 500/300. Стерилизаторът е разработен в съответствие с Европейска норма EN 13060, отнасяща се за малки парни стерилизатори и нормите за безопасност. 

- В ритъм с бързо развиващите се технологии във всички аспекти на медицината и стоматологията центърът работи с програмата 3Txer. Самата тя осъвременява основите на ортодонтския анализ и лечение чрез превръщането на анализа на обикновен гипсов модел в компютъризиран анализ на дигитален 3D модел на реалния случай. Позволява онагледяване на ефекта на различните варианти за лечение при всеки пациент, както и по-точното и ефективно позициониране в индивидуалния случай. Всичко това води до по-ефективно и краткосрочно лечение, по-голяма информираност на пациента и облекчаване на посещенията му в кабинета.