ДЕНТАЛЕН ЦЕНТЪР  СВ. ИВАН РИЛСКИ РАЗПОЛАГА С ДИГИТАЛНА РЕНТГЕНОВА ЛАБОРАТОРИЯ

Специализираната дигитална рентгенова лаборатория на адрес гр. Габрово 5300, ул. Райчо Каролев №2, ет.1, офис 2 предоставя широк спектър от висококачествени услуги за образна диагностика на глава. Лабораторията е оборудвана с техника на финландската компания Planmeca: – интелигентен мултифункционален дигитален скенер ProMax 3D; – дентален кугел за интраорални секторни снимки. Инсталираната техника отговаря на всички изисквания на стандартите на Европейски съюз и нормативната база за рентгенова апаратура на Министерство на здравеопазването на Република България. Апаратурата на Planmeca използва уникални съвременни технологии, които осигуряват свобода в заснемане на желаната проекция и максимална детайлност и яснота на изображенията. Planmeca ProMax 3D е последно поколение система, с която могат да бъдат направени всички  възможни  лицево-челюстни изследвания – панорамни, цефалографски и 3D. Наличието на различни обеми на реконструкции, както и на така нареченото  съединяване на обеми, което дава възможност за получаване на максимална информация за анатомията на пациента. Дигиталният сензор на системата обхваща цялата дентална област, давайки изключително детайлна и точна информация за горна и долна челюст. Това прави снимките с Planmeca ProMax 3D много удобни при диагностика и лечение в сферата на: ортодонтия,  пародонтология, имплантология и лицево-челюстна хирургия. За получаване на изображенията Planmeca използва т. нар. технология Cone Beam Volumetric Tomography (CBVT), чрез която се постига значително намаляване на дозата на облъчване за пациента в сравнение с алтернативни методи на изследване. Уникална патентована технология Selectively Compliant Articulated Robot Arm (SCARA) премахва ограниченията при механичното сканиране на пациента чрез роботизирано „С-рамо“ с три центъра на ротация. Формирането на фокусния слой се базира на научни данни за формата на човешката челюст и, чрез предварителна настройка на софтуера, практически може да бъде описана кривата на всяка челюст. Друга уникалната технология на Planmeca е програмата „Автофокус“, която използва специален алгоритъм за позициониране на предните зъби във фокусния слой. За постигане на равномерно контрастно изображение Planmeca ProMax 3D използва динамичен контрол на експозицията (Dinamic Exposure Control), при който едновременно се настройват параметрите на лъчението и чувствителността на сензора за елиминиране на области с почерняване или недоекспониране. Инсталираните дигиталните рентгенови апарати Planmeca предоставят възможност за: 2D рентгенографии – секторна зъбна снимка; – ортопантомография; – цефалография; – череп – фас и профил; – синуси; – темпоро-мандибуларни стави. 3D томография – зъбен сегмент; – горна челюст, долна челюст, горна и долна челюст; – синуси; – темпоро-мандибуларни стави; – ухо. Цифровите изображения се генерират в JPG или TIFF формат (2D) и DICOM (3D). Софтуерът за преглед и работа с цифровите изображения се предоставя безплатно заедно с направените изследвания (записан на CD) или отделно, при поискване. В зависимост от желанието на лекаря, изображенията могат да се отпечатат и върху плака или хартия Рентгеновите лаборанти на „Дентална рентгенова лаборатория” са опитни професионалисти, които възпроизвеждат прецизно изискванията на лекарите, за да им помогнат максимално в процеса на диагностика и лечение.
Данни за контакт Дигитална рентгенова лаборатория Адрес: гр. Габрово 5300, ул. Райчо Каролев №2, ет.1, офис 2 и 3 Тел. 066 803 343; 0887 650 422 e-mail: rentgengb@gmail.com web: www.rentgengb.com