Дентален център "Св. Иван Рилски" гр. Габрово

"Цялото е нещо повече от сумата на отделните му части"

Потвърждение на тази мисъл на Аристотел е практиката на Дентален център "Св. Иван Рилски" гр. Габрово, който отваря врати за своите пациенти през 2000г.

Д-р Гергана Дошкова и Д-р Иван Дошков осъществяват една своя идея за създаване на модерен дентален комплекс, която успешно развиват и до днес. Като следствие на дългогодишния им труд идва отличието за „Съвременна дентална практика с успешен мениджмънт” и грамота - „Ефективно разпределение на отговорностите в мениджмънта на денталната практика” от националния конкурс за „Мениджър на дентална практика” 2011, организиран от Асоциацията на денталните мениджъри в България.

За денталното здраве на пациентите се грижат шест стоматолога с дългогодишен опит, и непрекъснат стремеж към повишаване на квалификацията.

dent-aboutus

Нашите предимства

Мултидисципинарен подход при решаване на клинични случаи за цялостна рехабилитация на вашето съзъбие

6 стоматолога

За денталното здраве на пациентите се грижат шест стоматолога с дългогодишен опит, и непрекъснат стремеж към повишаване на квалификацията.

Зъботехническа лаборатория

За задоволяване на високите естетични изисквания в протетичната стоматология в комплекса работи зъботехническа лаборатория.

Рентгенологичен апарат

Комплексът разполага с рентгенологичен апарат с ниска степен на облъчване за секторни, ортопантомографски и телерентгенографии.

Удобства

За приятната релаксация на разположение е кафе с лятна градина.

Близо до центъра

Денталният център се намира в центъра на града на комуникативно място с лесен достъп.

Здравна каса

Работим със здравната каса и изпращаме напомняне за посещение в клиниката