Ивета Станимирова

Ивета СтанимироваТехнически секретар

  • 2003г - Завършва средно образование в Професионална гимназия по икономика "Рачо Стоянов", гр. Дряново, специалност Счетоводна отчетност и получава специализация като Счетоводител
    2012г - Професионално обучение Оператор на компютър и тексообработване
  • 2014г - Завършва висше образование степен Бакалавър, специалност Индустриален мениджмънт,
  • 2014г - Придобива професионална квалификация Финансист в областта на Застрахователното и осигурително дело.
  • Отговорна и вежлива, с усмивка посреща всеки пациент.
  • Присъединява се към екипа през 2022г.