Велина Георгиева

Велина ГеоргиеваТехнически изпълнител

  • 1999г. - Завършва висше образование степен Бакалавър, специалност Търговия и маркетинг, Технически унверситет, гр. Габрово;
  • 2000г. - Придобива професионална квалификация Компютърна грамотност, Институт за следдипломна квалификация ВШВИДМП, Университет за национално и световно стопанство, гр. София ;
  • 2013г. - Придобива сертификат за владеене на английски език ниво А1, А2 и B1, Европейски център за образование и обучение;
  • 2013г. - Придобива сертификат за Контролинг на персонала (с връзка към глобалната отчетна инициатива), Оперативна програма към Агенция по заетостта - „Развитие на човешките ресурси - 2007-2013г“
  • 2014г. - Професионално обучение Оператор на компютър и тексообработване, „Изоблок ЕООД“, гр. Казанлък;
  • 2014г. - Придобива професионална квалификация като Офис мениджър, специалност Бизнес администрация към Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси 2007-2013";
  • 2017г. - Придобива удостоверение за обучение в областта на текстообработването, Аула, „Инфосенс България“ ООД;
  • 2019г. - Придобива сертификат за курс по Дентален мениджмънт и маркетинг;
  • 2020г - Придобива сертификат Високоефективни разговори с пациентите за устойчиви резултати, DreamersDo.

Усмихната и отзивчива, с готовност да предостави нужната информация по телефон и на място на всеки пациент.

Присъединява се към екипа през 2017г.