Д-­р Румен Радков

Д-р Румен Радков е завършил Дентален Факултет към Медицински университет "проф. д­-р Параскев Стоянов" гр. Варна през 2014г.

Още по време на обучението си през 6-9 май 2009г. взема участие в 14тия конгрес на BaSS (Балканска Стоматологична общност), гр. Варна

24.12.2012г. Участва в hands­on курс по "Аугментационни процедури с пиезохирургия в денталната медицина", гр. Варна

28.11.2012г. Участва и организира кампанията "Ако се съмняваш ПРОВЕРИ!" гр. Варна за борба с рака на устната кухина.

Ноември 2014г. взема участие в курс по "Теоретични и практически аспекти при сложни имплантологични и протетични случаи", гр. Петах, Израел

12.12.2014г. Участва в hands­on практически курс за поставяне на филъри на "HIALURONICA ЖVital Esthetique ­ France" гр. София

29.05.2015г. Участва в практически курс по "Микрохирургия I-­во ниво д­-р Г. Манев" гр. София

25.09.2015г. Участва в практически курс по "Микрохирургия II-­ро ниво д­-р Г. Манев" гр. София

Октомври 2015г. участва в практически специален клас на д­р Офир Фромович "Теоретични и практични аспекти в усложнени имплантологични и протетични случаи" гр. Петах, Израел

6-­7.11.2015г. Участва в курс "Научно обоснована имплантология при усложнени случаи и пациенти с придружаващи заболявания" гр. Будапеща, Унгария

18-21.03.2016г. Участва в "Имплантологичен курс за напреднали" на AlphaBio Tec, гр. Банско

23.04.2016г. Преминал курс на обучение за работа и техника на беозпасност с високоенергиен диоден лазер SIX Laser Lancet ­ IV клас, гр. Габрово

Д­-р Радков се присъедини към нашият екип през 2014г. и бързо спечели доверието на пациентите. Има подчертан интерес  в  обсластта на Оралната хирургия и Пародонтология.

Сертификати