К.К. на 13г. и 10м. При тази пациентка липсваше единия от горните леви премолари, в следствие на което горната средна линия беше изместена на ляво. При усмивка се забелязваше асиметрията. В долната челюст имаше струпване във фронталния участък. От лявата страна бяха налични нарушени междузъбни съотношения. Долната средна линия беше изместена на дясно. Решихме да извадим първият премолар долу ляво. Изравнихме средните линии на горна и долна зъбни дъги и коригирахме асиметрията. Лечението продължи 18 месеца.
След прикючване на ортодонтското лечение фрактурирания преди това горен ляв централен резец беше успешно възстановен с фотополимер.
Ортодонтска практика д-р Гергана Дошкова.