Пациентката М.М на 28г. се притесняваше от износените режещи ръбове на горните централни резци, поради ръбцовия контакт с долните централни резци. В долната зъбна дъга имаше леко струпване във фронталния участък. Желанието на пациентката бе да се коригира само фронталния участък с невидими брекети. Лечението бе проведено с лингвални брекети, поставени от вътрешната страна на горни и долни фронтални зъби, и продължи шест месеца. Целта бе корекция на социалната щестица. След сваляне на горните брекети бяха възстановени режещите ръбове на централните резци.
Ортодонтска практика д-р Гергана Дошкова.