М.Д. на 8год. Имаше кръстосана захапка на горния ляв централен резец, който се вклиняваше между долния централен и страничен резец. Тази захапка беше травматична за трите зъба и трябваше максимално бързо да се отстрани проблема. Пациента проведе ранно лечение с тренер. За девет месеца горния ляв централен резец беше изведен от кръстосана захапка.
Ортодонтска практика д-р Гергана Дошкова.