Ц.Ж. 5г. и 6м. При тази пациентка долните фронтални зъби се затваряха пред горните. В дясно също имаше кръстосана захапка. Горната челюст беше по-малка и недоразвита спрямо долната. С подвижен апарат бе проведено ранно ортодонтско лечение за 11 месеца зъбите бяха извадени от кръстосана захапка. Детето е под наблюдение до смяната на млечните зъби.
Ортодонтска практика д-р Гергана Дошкова.