Пациентка И.П. на 23 години дойде при нас с молба за корекция на струпаните зъби в долна челюст и подравняване на режещите ръбове на фронталните зъби в горна челюст. Обсъден бе вариант за корекция с неподвижните шини(алайнери), който много допадна на пациентката, която не живее в България. Лечението с алайнери позволява посещенията в ортодонтският кабинет да бъдат на по-голям интервал от време. Лечението продължи 9 месеца.
Ортодонтска практика д-р Гергана Дошкова.